Caracteristicas Server

- Sistema Pre-Renewal
- Episodio 13.3 El Dicastes
- Rates 30x30x20 Vip 50x50x20
- Mvp exp x7
- Quest exp x7
- Card normales 0.20%
- Card mvp y mini-boss 0.01%
- MVP drop x10